Vyspravovací lodičky a suky.

                                                               Suky02

Lodičky různých tuzemských i exotických dřevin pro vyspravení přirozených vad dřeva a vhodné zejmína o vyspravení smolníků.

Suky větvové jsou vhodné k vyspravení nekvalitních suků ve dřevě nebo pro zakrytí otvorů po šoubech a pod. Velká býhoda je jejich tvarová stálost. Nejběžnější dřevina je smrk, ale dle potřeb lze objednat i další tuzemské dževiny jako je na příklad borovice, modřín, dub a pod. Velikost větvových suků je následující - 10, 15, 20, 25, 30 a 35mm a tloušťka 7mm